Työn menettäminen tai sairastuminen voivat aiheuttaa taloudellisia ongelmia.

Kuka tahansa voi sairastua tai jäädä työttömäksi. Taloudenturvavakuutuksen avulla voit saada työttömyys- tai sairauspäivärahan lisäksi satoja euroja lisätuloa.

Oikean vakuutuksen avulla voit keskittyä siihen, mikä on tärkeää.

Edistä rauhassa omaa jaksamisistasi ja hyvinvointiasi käyttämättä liikaa aikaa raha-asioiden miettimiseen. Kun hetki on oikea, pääset takaisin jaloillesi.

Vertaile sisältöjä ja hintoja

Taloudenturvavakuutus työkyvyttömyyteen

139 €/vuosi

Taloudenturvavakuutus työttömyyteen

249 €/vuosi

Taloudenturvavakuutus

399 €/vuosi

Vertaile sisältöjä ja hintoja

Taloudenturvavakuutus työkyvyttömyyteen

139 €/vuosi

Taloudenturvavakuutus työttömyyteen

249 €/vuosi

Taloudenturvavakuutus

399 €/vuosi

Sairastuminen

Vakuutus korvaa 600 €/kk, jos menetät työkykysi sairastumisen seurauksena ja sinulla on oikeus Kansaneläkelaitoksen sairauspäivärahaan.

 • Included
 • Excluded
 • Included
Tapaturma

Vakuutus korvaa 600 €/kk, jos joudut täysin työkyvyttömäksi äkillisen ja odottamattoman tapaturman seurauksena. 600 €/kk korvaus koskee sekä sairastumisia että tapaturmia.

 • Included
 • Excluded
 • Included
Työttömyys

Vakuutus korvaa 300 €/kk, jos joudut työttömäksi, olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon ja saat työttömyyskassan korvausta Suomessa.

 • Excluded
 • Included
 • Included

600 €/kk korvausta työkyvyttömyydestä

Vakuutus on voimassa sinulle, jolla on oikeus Kansaneläkelaitoksen maksamaan sairauspäivärahaan työkyvyttömyydestä, joka johtuu yllättävästä tapaturmasta tai sairaudesta.

300 €/kk korvausta työttömyydestä

Saadaksesi vakuutuskorvauksen, sinun on oltava ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon ja sinun on saatava työttömyyskassan korvausta Suomessa.

90 päivän edellytysten täyttymisaika

Uuteen vakuutuksen sovelletaan vakuutuksen alkamispäivästä alkaen 90 päivän edellytysten täyttymisaikaa. Tämä tarkoittaa, että voit hyödyntää vakuutusta vasta 90 päivän kuluttua siitä, kun olet ostanut vakuutuksen.

Lisätuloja – vaikka jäisit työkyvyttömäksi

Taloudenturvavakuutus kattaa seuraavat tilanteet:

 • Työttömyys

Vakuutuksesta maksetaan korvausta, jos joudut kokonaan työttömäksi vasten tahtoasi. Korvaus edellyttää ettet ole irtisanoutunut itse, etkä ole ollut tietoinen lähestyvästä irtisanomisesta ottaessasi vakuutuksen.

 • Tapaturmat

Vakuutus korvaa, jos joudut äkilliseen ja odottamattomaan tapaturmaan siten, että menetät työkykysi täysin, esimerkiksi liikenneonnettomuuden tai putoamisen seurauksena.

 • Sairastuminen

Vakuutus korvaa, jos sairastut odottamattomasti vakavaan sairauteen siten, että menetät työkykysi täysin. Vakuutus ei kata työkyvyttömyyttä, joka liittyy psyykkisiin sairauksiin, ikääntymiseen tai kulumiseen liittyviin oireisiin.

Osta nyt

Kuka voi ottaa Taloudenturvavakuutuksen?

 • Olet täysin työkykyinen, etkä ole saanut sairauspäivärahaa, sairauskorvausta tai muuta vastaavaa etuutta sekä kuulut suomalaiseen työttömyyskassaan ja olet oikeutettu siitä saatavaan korvaukseen.
 • Olet toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa ja viikoittainen työaikasi on vähintään 22 tuntia kuuden peräkkäisen kuukauden ajalta ennen vakuutuksen ottamista.
 • Vakuutus koskee vain yksityishenkilöitä, ei itsenäisiä ammatinharjoittajia.
 • Asut vakinaisesti Suomessa.
 • Vakuutussopimuksen tekohetkellä olet täysi-ikäinen (18 vuotta) ja alle 60 vuotta. Vakuutus on voimassa sen vakuutuskauden loppuun asti, jolloin täytät 65 vuotta.
 • Jos tulet täysin työkyvyttömäksi tai kokonaan työttömäksi vasten tahtoasi, vakuutuksesta maksetaan korvausta 90 päivän yhtäjaksoisen työkyvyttömyys- tai työttömyysjakson jälkeen. Korvaus maksetaan työkyvyttömyyden tai työttömyyden 30. päivästä alkaen. Ensimmäinen vakuutuskorvaus on siis suurempi, sillä se kattaa takautuvasti myös päivät 30-90.
 • Vakuutusta sovelletaan vastentahtoiseen työttömyyteen, eli ei silloin, kun irtisanoudut itse.

Taloudenturvavakuutuksen omavastuu on 0 euroa. Vakuutussopimus on jatkuva. Voit irtisanoa vakuutuksen milloin tahansa kirjallisesti.

Taloudenturvavakuutuksen edut

Taloudenturvavakuutuksella on useita hyötyjä. Tässä muutama:

 • Vakuutus vähentää työkyvyttömyyden tai työttömyyden aiheuttamaa tulonmenetystä.
 • Vakuutus edesauttaa sinun ja perheesi talouden tasapainoittamisessa työkyvyttömyyden tai työttömyyden aikana.

Kun sinulla on talouttasi turvaava vakuutus, voit nukkua yösi hyvin, jos elämässä tapahtuu odottamaton käänne.

Osta vakuutus tästä

Usein kysytyt kysymykset

Minkälaisissa työttömyystapauksissa voin käyttää vakuutusta?

Jos tulet täysin työkyvyttömäksi tai kokonaan työttömäksi vasten tahtoasi, vakuutuksesta maksetaan korvausta 90 päivän yhtäjaksoisen työkyvyttömyys- tai työttömyysjakson jälkeen. Korvaus maksetaan työkyvyttömyyden tai työttömyyden 30. päivästä alkaen. Ensimmäinen vakuutuskorvaus on siis suurempi, sillä se kattaa takautuvasti myös päivät 30-90.

Kuinka kauan voin saada korvausta?

Voit saada korvausta työkyvyttömyydestä tai työttömyydestä enintään siihen asti, kun on kulunut 12 kuukautta työkyvyttömyyden tai työttömyyden alkamisesta.

Minkälaisessa sairaus- tai tapaturmatapauksessa voin käyttää vakuutusta?

Jos joudut täysin työkyvyttömäksi äkillisen ja odottamattoman tapaturman tai sairauden takia, vakuutuksesta maksetaan korvausta 90 päivän yhtäjaksoisen työkyvyttömyysjakson jälkeen. Sinulla tulee olla oikeus Kansaneläkelaitoksen maksamaan sairauspäivärahaan.

Korvaus maksetaan työkyvyttömyyden 30. päivästä alkaen. Ensimmäinen vakuutuskorvaus on siis suurempi, sillä se kattaa takautuvasti myös päivät 30-90.

Työkyvyttömyys voi johtua yllättävästä tapaturmasta tai sairaudesta, joihin liittyen olet hakeutunut hoitoon ja saanut lääkärintodistuksen. Katso tarkemmat tiedot ehdoista.

Pitääkö minun olla työttömyyskassan jäsen, jotta voin saada vakuutuskorvausta?

Saadaksesi vakuutuskorvausta, sinun on oltava ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon ja sinun on saatava työttömyyskassan korvausta Suomessa. Lisäksi tieto irtisanomisesta tai muutosneuvottelusta on pitänyt tulla tietoosi ja tapahtunut vasta vakuutuksen edellytysten täyttymisajan jälkeen.

Pitääkö minun kuulua ammattiliittoon voidakseni ottaa vakuutuksen?

Ei, sinun ei tarvitse olla ammattiliiton jäsen eikä sinulla tarvitse olla muuta toimeentulovakuutusta ottaaksesi Taloudenturvavakuutuksen.

Missä sairaustapauksissa voin käyttää vakuutusta?

Taloudenturvavakuutuksemme on taloudellinen lisäturva odottamattoman sairausloman varalle, ja se kattaa periaatteessa kaikki sairaudet lukuun ottamatta työkyvyttömyyttä, joka liittyy psyykkisiin sairauksiin, ikääntymiseen tai kulumiseen liittyviin oireisiin. Katso tarkemmat tiedot ehdoista.

Mitä eroa on Taloudenturvavakuutuksella verrattuna muihin toimeentulovakuutuksiin?

Muut toimeentulovakuutukset kattavat usein vain vakavasta loukkaantumisesta tai vammasta johtuvan työkyvyttömyyden. Mysafetyn Taloudenturvavakuutus kattaa äkillisestä ja odottamattomasta tapaturmasta ja sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden lisäksi myös vastentahtoisen työttömyyden eli se on siis kattavampi kuin muut toimeentulovakuutukset.

Etsin vakuutusta yllättävän työkyvyttömyyden varalle – sopiiko Taloudenturvavakuutus minulle?

Taloudenturvavakuutuksemme kattaa sekä vastentahtoisen työttömyyden että äkillisestä ja odottamattomasta tapaturmasta ja sairaudesta johtuvat sairauslomat, mitä muut vakuutukset eivät aina tee. Vakuutuksemme avulla saat työkyvyttömyyseläkkeen lisäksi 600 euroa/kk korvausta täydellisen työkyvyttömyyden ajalta. Jos joudut kokonaan työttömäksi vasten tahtoasi, vakuutus korvaa työttömyysturvan lisäksi 300 euroa/kk.

Milloin vakuutuksen voimassaolo alkaa ja päättyy?

Taloudenturvavakuutus on voimassa vakuutuskirjassa mainitusta alkamispäivästä alkaen. Vakuutus alkaa sinä päivänä, jona se otetaan. Vakuutussopimus on jatkuva ja voit irtisanoa vakuutuksen kirjallisesti milloin tahansa vakuutuskauden aikana. 

Kuka voi ottaa Taloudenturvavakuutuksen?

 • Olet täysin työkykyinen, etkä ole saanut sairauspäivärahaa, sairauskorvausta tai muuta vastaavaa etuutta sekä kuulut suomalaiseen työttömyyskassaan ja olet oikeutettu siitä saatavaan korvaukseen.
 • Olet toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa ja viikoittainen työaikasi on vähintään 22 tuntia kuuden peräkkäisen kuukauden ajalta ennen vakuutuksen ottamista.
 • Vakuutus koskee vain yksityishenkilöitä, ei itsenäisiä ammatinharjoittajia.
 • Asut vakinaisesti Suomessa.
 • Vakuutussopimuksen tekohetkellä olet täysi-ikäinen (18 vuotta) ja alle 60 vuotta. Vakuutus on voimassa sen vakuutuskauden loppuun asti, jolloin täytät 65 vuotta.
 • Jos tulet täysin työkyvyttömäksi tai kokonaan työttömäksi vasten tahtoasi, vakuutuksesta maksetaan korvausta 90 päivän yhtäjaksoisen työkyvyttömyys- tai työttömyysjakson jälkeen. Korvaus maksetaan työkyvyttömyyden tai työttömyyden 30. päivästä alkaen. Ensimmäinen vakuutuskorvaus on siis suurempi, sillä se kattaa takautuvasti myös päivät 30-90.
 • Vakuutusta sovelletaan vastentahtoiseen työttömyyteen, eli ei silloin, kun irtisanoudut itse.